Book Now
Sign Upand enjoy exclusive privileges
Sign UpJoin our community and enjoy exclusive privileges.
Call Me Back
Choose Hotel
Arrival Date
Departure Date
Adult
1
+
-
Child (0-14)
0
+
-
Child Age
1st
2nd
3rd

KVKK Web Sitesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) göre Cömertoğlu Otelcilik ve Ticaret A.Şve Lares Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.  (“Bundan sonra ‘Delphingrouphotel’ olarak anılacaktır.”) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun "Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10'ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.

Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek amacıyla Delphinhotels hazırlanmıştır.

İlgili Kişi: [www.delphinhotel.com] web sitesini ziyaret eden ve bu nedenle bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz, Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız.

Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan [Delphingoruphotel] veri sorumlusudur.

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • İşlem Güvenliği (IP numarası ve IP Protokolü, URL,

Ne Kadar Süre ile sayfada Kalındığı,

MAC Adresi,

Bağlantı başlangıç ve bitiş zamanı, Aktarılan veri miktarı) verileriniz

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Erişim loglarınızın tutulması) Amacıyla

KVKK Md.5/2(a): Kanunlarda Açıkça Öngörülme bendine istinaden

(5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun m.5 hükmü gereği anılan kişisel verilerinizi elde etmemiz ve saklamamız kanunda açıkça öngörülmektedir.)

Tarafımızca işlenmektedir.

Anılan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin yurtiçine ya da yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

Web sitesi iletişim formu aracılığıyla bizimle iletişime geçiyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad-Soyad),

 

 • İletişim (e-posta, telefon numarası),

 

 • Ziyaretçi İşlem ( Mesaj Konusu ve Mesaj Tarihi) verileriniz

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla

KVKK Md.5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati bendine istinaden

(Online yollarla bize ulaşmanızı sağlamada, dolayısıyla belirttiğimiz kişisel verilerinizi elde etmede ve saklamada veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Anılan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Sitemizde oda arıyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Müşteri İşlem (Seçilen Otel, Giriş-Çıkış Tarihi, Yetişkin Sayısı, Çocuk Sayısı, Arama Tarihi) verileriniz

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Oda Arama Bilgilerinizin Elde Edilmesi) Amacıyla

KVKK Md.5/2(c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

(Otelimize rezervasyon alabilmemiz ve siz değerli potansiyel misafir adayımızla hizmet sözleşmesi kurabilmemiz için anılan kişisel verilerinizi elde etmekteyiz.)

 

 • Müşteri İşlem (Seçilen Otel, Giriş-Çıkış Tarihi, Yetişkin Sayısı, Çocuk Sayısı, Arama Tarihi) verileriniz

 

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Oda Arama Bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md.5/2(f): İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması bendine istinaden

(Oda arama kayıtlarını makul sürelerle saklamada veri sorumlusu olarak meşru menfaatimiz bulunmaktadır.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Anılan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz internet ortamında otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Sitemizde Online Check-in yapıyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik(Ad-Soyad),

 

 • Müşteri İşlem (Fiş ya da Rezervasyon Numarası, Geliş Tarihi, Check-İn Yapılan Oda, İşlem Tarihi, Konaklanan Otel, Seçilen Dil) verileriniz

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi (Check-in bilgilerinizin elde edilmesi) Amacıyla

KVKK Md.5/2(c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

(Hizmet sözleşmemizi ifa edebilmemiz için check-in bilgilerinizi işlmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad-Soyad),

 

 • Müşteri İşlem (Fiş ya da Rezervasyon Numarası, Geliş Tarihi, Check-İn Yapılan Oda, İşlem Tarihi, Konaklanan Otel, Seçilen Dil) verileriniz

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Check-in bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md.5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta haklarımızı koruyabilmemiz için check-in kayıtlarını makul sürelerle saklamaktayız.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Anılan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz internet ortamında otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Sitemizde Online Rezervayon yapıyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • Kimlik (Ad-Soyad),

 

 • İletişim (Mail, GSM),

 

 • Müşteri İşlem (Özel Talep ve İstek İçeriği, Ödeme Bilgileri, Ödeme Taksit Seçenekleri, Servis Seçimi) verileriniz

 

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi (Rezervasyon bilgilerinizin elde edilmesi) Amacıyla

KVKK Md.5/2(c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

(Hizmet sözleşmemizi ifa edebilmemiz için check-in bilgilerinizi işlmemiz gereklidir.)

 • Kimlik(Ad-Soyad),

 

 • Müşteri İşlem (Fiş ya da Rezervasyon Numarası, Geliş Tarihi, Check-İn Yapılan Oda, İşlem Tarihi, Konaklanan Otel, Seçilen Dil) verileriniz

 

Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Rezervasyon bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md.5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta haklarımızı koruyabilmemiz için check-in kayıtlarını makul sürelerle saklamaktayız.)

 

 • İletişim (GSM) verileriniz

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi (Ödeme bilgilerinizin doğrulanması) Amacıyla

KVKK Md.5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Ödeme bilgilerinizi doğrulamamız veri sorumlusu olarak bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için gereklidir.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Anılan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz internet ortamında otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Sitemizde Yapmış Olduğunuz Rezervasyonu Güncelliyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • İletişim (e-mail),

 

 • Müşteri İşlem (Rezervasyon No., Güncellenen Rezervasyon İçeriği) verileriniz

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Rezervasyon bilgilerinizin elde edilmesi) Amacıyla

KVKK Md.5/2(c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

(Hizmet sözleşmesi gereği,, üzerime düşen yükümlülüğü yerine getirmemiz için anılan kişisel verilerinizi elde etmemiz gerekmektedir.)

 • İletişim (e-mail),

 

 • Müşteri İşlem (Rezervasyon No., Güncellenen Rezervasyon İçeriği) verileriniz

 

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Rezervasyon bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md.5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın tesisi kullanılması ve korunması için anılan saklama faaliyetini gerçekleştirmekteyiz.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Anılan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz internet ortamında otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Sitemizde Yapmış Olduğunuz Rezervasyonu İptal Ediyorsanız;

İşlenen Kişisel Verileriniz

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebepleri

 • İletişim (e-mail),

 

 • Müşteri İşlem (Rezervasyon No., Güncellenen Rezervasyon İçeriği) verileriniz

 

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi (Rezervasyon iptal bilgilerinizin elde edilmesi) Amacıyla

KVKK Md.5/2(c): Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması bendine istinaden

(Rezervasyon iptali sözleşmesi gereği,, üzerime düşen yükümlülüğü yerine getirmemiz için anılan kişisel verilerinizi elde etmemiz gerekmektedir.)

 • İletişim (e-mail),

 

 • Müşteri İşlem (Rezervasyon No., Güncellenen Rezervasyon İçeriği) verileriniz

 

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi (Rezervasyon iptal bilgilerinizin Saklanması) Amacıyla

KVKK Md.5/2(e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması bendine istinaden

(Olası bir uyuşmazlıkta hakkın tesisi kullanılması ve korunması için anılan saklama faaliyetini gerçekleştirmekteyiz.)

Tarafımızca ek olarak işlenmektedir.

Anılan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında; kişisel verilerinizin aktarımı yapılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri

Kişisel verileriniz internet ortamında otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler, kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar.

 

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:

• Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı No:344 07112 Aksu/Antalya adresine yazılı olarak;

• comertoglu@hs02.kep.tr kep adresine güvenli elektronik imza veya mobil imza ile;

• Elektronik posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması halinde aynı e-posta adresini kullanarak crm@delphinhotel.com adresine e-posta göndererek yapabilirsiniz

Başvurunuzda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Delphingrouphotel, kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuru sırasında uyulması gereken usul kuralları ve daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"inden ulaşabilirsiniz.