Hotel
Giriş Tarihi
Gece Sayısı
 

Delphin Hotels Resorts

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI GEREĞİNCE BİLGİLENDİRME

Delphin Hotels ünvanı iş bu sitede şirketler topluluğumuza dahil şirketlerin hepsini birden ifade etmek üzere kullanılan bir ünvandır. Delphin Hotels şirketleri ; sitede ‘bilgi toplumu hizmetleri’ başlığı altında Türk Ticaret 1524. madde gereği bilgileri verilmiş bulunan ‘Cömertoğlu Otelcilik Ve Tic. A.Ş.’ , ‘Lares Turizm İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş.’ dir.

-Cömertoğlu Otelcilik Ve Tic. A.Ş. şirketimiz ;
Delphin Imperial, Delphin Palace, Delphin Diva, Delphin Deluxe, Botanik Platinum ve Botanik Hotel
- Lares Turizm İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. şirketimiz ;
Delphin Be Grand Resort

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, “Delphin Hotels’ in, iş ortaklarına, hissedarlarına, müşterilerine, her hangi bir yolla iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır. Yukarıda belirtilen otellerimizden herhangi biri ve herhangi bir sebebe ile iletişime geçen gerçek ya da tüzel kişilerin muhatabı ilgili otelimizin işleticisi olan ve gene yukarıda belirtilen grup şirketimizdir.

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği;

Kişisel verileriniz, Delphin Hotels tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, oteller, ofisler, şubeler, acenteler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Delphin Hotels hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi, otellerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Delphin Hotels’in herhangi bir amaçla düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Delphin Hotels tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Delphin Hotels tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Delphin Hotels ve Delphin Hotels ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Delphin Hotels tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, ait konumların fiziksel güvenliğini, verilen hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Delphin Hotels ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Delphin Hotels insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK ’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları dahilinde yukarıda isimleri sayılan Delphin Hotels’e bağlı tüm şirketler tarafından ayrı ayrı işlenecektir.

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

Toplanan kişisel verileriniz; Delphin Hotels tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Delphin Hotels ve Delphin Hotels ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Delphin Hotels tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Delphin Hotels’e ait konumların fiziksel güvenliğini, verdiğimiz hizmetlerin kalitesini, yerine gelmesini, denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler v.b.), Delphin Hotels ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Delphin Hotels insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Delphin Hotels’e dahil olan ve ileri de olacak şirketlere, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK ’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, yerine getirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketlerimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK ’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK 11. Madde kapsamında Veri Sahibinin Hakları,

Delphin Hotels olarak KVKK 11.madde ve tümü kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu tarafınıza bildiririz;

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
-KVKK 7.madde çerçevesinde kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
-Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi yukarıda belirtilen Delphin Hotels şirketlerinden hangisi muhatabınız ise onu ilgi tutarak “Delphin Imperial Hotel Kemerağzı mevkii tesisler caddesi No:344 Aksu Antalya” adresine ıslak imzalı olarak veya crm@delphinhotel.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, başvurunun kabul edilebilir ve anlaşılır olması açısından konu ile ilgili bilgi ve belgelerin başvurunuza eklenmiş olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. KVKK 13. Madde çerçevesinde yapılabilecek başvuruya ilişkin forma ulaşmak için tıklayınız.

DELPHIN IMPERIAL

Kundu, Antalya
Lüks, ihtişam ve konforun buluşması… DELPHIN IMPERIAL…

DELPHIN BE GRAND RESORT

Lara, Antalya
Huzur veren konfor

DELPHIN DELUXE

Okurcalar, Antalya
" Doğanın Kucağında Huzurlu Bir Tatil İçin... "

DELPHIN DIVA

Lara, Antalya
Delphin Diva'da her şey düşlediğiniz gibi...

BOTANIK HOTEL & RESORT

Okurcalar, Antalya
Tatil bahçeniz Delphin Botanik World of Paradise...

DELPHIN PALACE

Kundu, Antalya
Hayallerin ötesine yolculuk Delphin Palace...

BOTANIK PLATINUM

Okurcalar, Antalya
Tatil bu bahçeden geçiyor…

REZERVASYON

" DELPHİN HOTELS "

İLETİŞİMDE KALIN

E-Bülten Üyeliği

Delphin Hotels hakkında en son haberleri almak için e-posta listemize abone olun. Ayrıca Delphin Facebook ve Twitter resmi sayfalarından da bizi takip edebilirsiniz.

ÖDÜLLER

tui
TUI HOLLY
2015
2014
tui
ITS RED STAR
2015
2014
tui
HOLIDAY CHECK
2015
2014
tui
TEZ W.BERRY
2015
2014
tui
THOMAS COOK
2015
2014
tui
TOP HOTELS
2015
2014
CONSTRUCTORS OF PERFECT HOLIDAYS
CONSTRUCTORS OF
PERFECT HOLIDAYS
keşfedin...289trYükleniyor... Lütfen Bekleyiniz.Devamı için tıklayın 289 311 311 kisisel-verilen-korunmasi 2delphin-hotels-resorts,kisisel-verilen-korunmasi,289 290

0 sub
...